MENI

05. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

28.3.2003. 11:00

Дневни ред:

  1. Комисијски извјештај сачињен на основу Извјештаја Уреда за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2001. годину
  2. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.