MENI

23. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma

15.9.2005 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Komisije
  2. Razmatranje Izvještaja Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma za davanje autentičnog tumačenja člana 3. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, zahtjev Privredne komore Republike Srpske od 29.11. 2004. godine
  3. Razmatranje Zaključaka, usvojenih na 63. sjednici Predstavničkog doma od 27. jula 2005. godine (tač. 3. i 4. Zaključaka), u vezi Informacije Komisije o rezultatima primjene Zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na uvoz mesa
  4. Tekuća pitanja
    a)    urgencija Upravi za indirektno oporezivanje BiH u vezi Zaključka 21. sjednice Komisije u pravcu rješavanja problema graničnog prijelaza u Gradišci.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.