MENI

69. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

6.7.2006. 15:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika sa 68. sjednice održane 21.6.2006. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagatelj Ruža Sopta;
 4. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državljenstvu Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona administrativnim taksama, predlagatelj Momčilo Novaković;
 7. Prijedlog zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine, predlagatelj Mladen Potočnik;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, predlagatelji dr. Milorad Živković i Momčilo Novaković
 9. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona, predlagatelj Momčilo Novaković;
 11. Godišnje Izvješće za 2005. godinu Visokog sudbenog i tužiteljskogvijeća BiH;
 12. Izvješćeo radu Pravobraniteljstva BiH za 2005. godinu;
 13. Ostala pitanja.