MENI

41. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

11.2.2005. 10.00 Oстало

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 39. сједнице одржане 11.01.2005. године, и записника са 40. сједнице одржане 31.01.2005.
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о акцизама Босне и Херцеговине, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић,
  3. Приједлог закона о духану, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић,
  4. Приједлог закона о трошаринама на духан, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић,
  5. Приједлог закона о Служби за послове са странцима, предлагач Савјет министара БиХ,
  6. Приједлог закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
  7. Приједлог закона о правима и дужностима чланова Парламентарне скупштине БиХ, предлагач Административна комисија ПД,
  8. Приједлог закона о Уставном суду Босне и Херцеговине, предлагач посланик Момчило Новаковић,
  9. Приједлог закона о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ,
  10. Остала питања.