MENI

35. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

24.7.2006. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 34. сједнице Комисије,
  2. Разматрање Приједлога закона о допуни Закона о држављанству Босне и Херцеговине,
  3. Захтјев за аутентично тумачење члана 35. став 2. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини («Службени гласник БиХ», број 25/06),
  4. Информирање о трећем Генералном састанку IPCNKR и семинару у Женеви,
  5. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.