MENI

06. сједница Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил Представничког дома

9.9.2003. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са пете сједнице Комисије и записника са наставка пете сједнице комисије,
  2. Разматрање закључака о Стратегији Босне и Херцеговине за провођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума
  3. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.