MENI

02. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

30.6.2003. 9:00

Дневни ред:

  1. Пети међупарламентарни састанак Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (Комисија за европске интеграције) и Европског парламента (Делегација за односе са земљама Југоисточне Европе) у Бриселу 9. и 10. јула 2003.
  2. Разно

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.