MENI

16. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

16.2.2006. 11:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 15. сједнице Комисије,
  2. Оријентациони радни план за 2006. годину,
  3. Договор о одржавању Другог Регионалног састанка за Регионалну радионицу не тему «Цјеложивотно учење» и о припреми представљања Парламентарне скупштине БиХ на Другом регионалном састанку,
  4. Текућа питања 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.