MENI

14. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

20.5.2005. 10:00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 13. сједнице Комисије,
  2. Упознавање с радом Агенције о равноправности полова БИХ,
  3. Договор о провођењу јавног саслушања (јавне расправе) посвећеног проблему инфективне болести ХИВ/АИДС-у,
  4. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.