MENI

11. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

2.2.2005. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 10 сједнице Комисије,
  2. Извјештај о раду Комисије за 2004. годину,
  3. Оријентациони радни план Комисије за 2005. годину.
  4. Текућа питања

 Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.