MENI

09. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

17.11.2004. 10.00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 8 сједнице Комисије,
  2. Приједлог Резолуције заступника Милорада Живковића о прихватању обавеза Отавског документа с програмом дјеловања међународне конференције о популацији и развоју (ИЦПД) из 2002. године.
  3. Законодавна иницијатива - промјена члана 36. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 26/04),
  4. Праћење усклађености приједлога закона с Законом о равноправности сполова у Босни и Херцеговини («Службени гласник БиХ», број 16/03)
  5. Реализац ија зацртаних активности и план активности Комисије до краја 2004. године.
  6. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.