MENI

08. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

13.7.2004. 9:15 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 7 сједнице Комисије,
  2. Договор о даљим активностима Комисије у љетном периоду,
  3. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.