MENI

07. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

18.5.2004. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Оцјена имплементације Закона о равноправности сполова у Босни и Херцеговини,
  2. Међупарламентарна сурадња Комисија за равноправност сполова БиХ и ентитета БиХ,
  3. Усвајање записника 6 сједнице Комисије,
  4. Текућа питања

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.