MENI

06. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

21.4.2004. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 5 сједнице Комисије,
  2. Верификација Оријентационог радног плана Комисије за 2004. годину,
  3. Разматрање усклађености Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине с Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини («Службени гласник БиХ», број 16/03),
  4. Договор о реализацији планираних активности из Оријентационог радног плана за 2004. годину за III, IV и V мјесец 2004. године,
  5. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.