MENI

05. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

11.12.2003. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 4 sjednice Komisije,
  2. Javna rasprava o izvješću o primjeni Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini (CEDAW),
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.