MENI

03. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

16.7.2003. 10:00 сала 3/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 2 сједнице Комисије,
  2. Договор о даљим активностима Комисије на имплементацији Закона о равноправности сполова,
  3. Информирање о досадашњим активностима на реализацији Оперативног плана Комисије за 2003. годину.
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.