MENI

02. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

9.4.2003. 9:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са прве сједнице Комисије,
  2. Верификовање Оријентационог плана рада Комисије за 2003. годину,
  3. Информисање о досадашњим активностима Комисије,
  4. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.