MENI

63. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

30.9.2020. 17:00 Plava dvorana

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 62. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Inicijativa za razmatranje rada i djelovanja organizacija nacionalnih manjina u izvandrednim situacijama u BiH, podnositelj: Dragan Marković;
  3. Informacija o Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH, podnositelj: Todorka Jovanović;
  4. Tekuća pitanja:
    a) Inicijativa za dodjelu zahvalnice prvom zamjeniku visokog predstavnika u Uredu visokog predstavnika u Sarajevui supervizoru za Brčko, g. Michaelu Scanlanu (predlagatelj: Todorka Jovanović).