MENI

28. сједница Уставно - правне комисије Представничког дома

9.7.2002. 11:00

Дневни ред:

 Дневни ред сједнице

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.

Ако у архиви Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине не постоји дневни ред као засебан документ, на веб-страници је доступан извод из записника који садржи дневни ред сједнице.