MENI

58. sjednicа Vijeća nacionalnih manjina BiH

25.2.2020. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Rasprava o predmetu Sejdić i Finci protiv BiH – geneza predmeta, problemi i potencijalna rješenja;
 3. Razmatranje aktivnosti za pokretanje incijativa za izmjene i/ili dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - poglavlje kojim se uređuje sudjelovanje nacionalnih manjina u općinskim/gradskim vijećima;
 4. Razmatranje aktivnosti za pokretanje incijative za izmjenu zakona  i drugih pravnih akata kojima se uređuje uvoz robe iz inozemstva;
 5. Inicijativa i prijedlog za održavanje sjednica Vijeća tijekom radnog vremena Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Tekuća pitanja:
  a) Informacija o izvješćima o radu razmatranim na 2. sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH,
  b) Plan posjeta Vijeća u zemlji za 2020. godinu,
  c) Informacija o mogućem posjetu Rumuniji;
  d) razno