MENI

40. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

19.4.2017. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 39. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалбе на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 05/2-50-17-3129/16 од 13.12.2016, и Извјештаја Дирекције о спроведеном интерном поступку, број: 20-02/1-07-6-1927-17/16 од 29. 03.2017. године ;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-2898/16, од 14.11.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4171/16, од 13. 02.2017,
  b) жалба број: 05/2-50-17-3090/16, од 08.12.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4511/16, од 02. 03.2017,
  c) жалба број: 05/2-50-17-3170/16, од 19.12.2016, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4419/16, од 02. 03.2017,
  d) жалба број: 05/2-50-17-101/17, од 11. 01.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-4812/16, од 28. 03.2017,
  e) жалба број: 05/2-50-17-202/17, од 20. 01.2017, и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-272/17, од 03. 04.2017;
 4. Разматрање захтјева Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-1172/17, од 03. 04.2017.године (број ПСБиХ: 05/2-50-17-943/17, од 05. 04.2017), за изјашњење Одбора за жалбе грађана у вези сапријавом грађанина Б.М.;
 5. Текућа питања.

 

НАПОМЕНА:Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.