MENI

20. сједницa Савјета националних мањина БиХ

15.9.2016. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са 18. и 19. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Планирање посјета Савјета националних мањина БиХ у 2016. години; 
  3. Одлука о допуни Пословника Савјета националних мањина БиХ
  4. Разно:
    - Информација о исплатама трошкова за рад Савјета националних мањина БиХ
    - Информација о допису Агенције за статистику БиХ