MENI

5. sjednica Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

11.5.2016. 12.00 Мала сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 4. сједнице Независне комисије;
  2. Утврђивање Радног налога за посјету КПЗ –у Бусовача;
  3. Tekuća pitanja


Позивамо Вас да сједници обавезно присуствујете.

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ