MENI

15. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.4.2015. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) Žalba broj: 05/2-50-17-70-4/15, od 22. 1. 2015. i Izvješće o obavljenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-191/15, od 15. 4. 2015.,
    b) Žalba broj: 05/2-50-17-70-9/15, od 9. 2. 2015., i Izvješće o obavljenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-04-22-385/15, od 27. 3. 2015.
  3. Dopis Državne agencije za istrage i zaštitu u vezi s predstavkom na policijsku službenicu M.G., broj: 16-08-34-3-3269-2/15 od 6. 4. 2015., protokoliran u Parlamentarnoj skupštini BiH pod brojem: 05/2-50-17-70-17/15 od 8. 4. 2015.;
  4. Tekuća pitanja:
    a) Ispravak Izvješća Granične policije BiH broj: 17-07-34-7-437/15 od 2. 4. 2015. u vezi s predmetom broj: 05/2-50-17-70-11/15.