MENI

5. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (18.11, 27.11, 3.12, 6.12. и 16.12.1997. и 3.2.1998.)

18.11.1997.

Дневни ред:

 

  1. Усвајање записника са 3. и 4. сједнице Дома народа,
  2. Доношење Одлуке о давању сагласности за ратификацију споразума са Лондонским Клубом о старом дугу БиХ,
  3. Приједлог закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине министарствима Босне и Херцеговине,
  4. Приједлог закона о путним исправама Босне и Херцеговине,
  5. Приједлог закона о држављанству Босне и Херцеговине,
  6. Доношење закључка о припремању извјештаја о раду Вијећа министара,
  7. Расправа о утврдивању платформе Предсједништва и Вијећа министара за Конференцију у Бону,
  8. Одлука да се задужи Колегиј за што хитније формирање стручних служби,
  9. Делегатска питања.

          

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.