MENI

52. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

22.12.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 51. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju postizanja sporazuma o identičnom tekstu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH;
 4. Prijedlog zakona o Upravi za indirektno oporezivanje BiH (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o reviziji institucija BiH (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju (prvo čitanje);
 7. Informacija o stanju popunjenosti Državne granične službe BiH i internoj kontroli;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke;
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 10. Prijedlog kanditata za članove Ureda za razmatranje žalbi (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 11. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka delegata Ante Spajića i Osmana Brke a u vezi s Odlukom o prihvatanju sporazuma o restrukturiranju policijskih struktura u Bosni i Hercegovini;
 12. Zahtjev Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 13. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 14. Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (prvo čitanje);
 16. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o obračunu međusobnih finansijskih potraživanja u odnosu na izmirenje računa iz robne razmjene između bivšeg SSSR i bivše SFRJ;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Republike Koreje i Vlade Bosne i Hercegovine o kreditu Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju i Aranžmana između Vlade Republike Koreje i Vlade Bosne i Hercegovine o kreditu fonda za ekonomsku razvojnu saradnju;

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.