MENI

51. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

28.11.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 49. i 50. sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o postupku indirektnog oporezivanja (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o postupku prisilne naplaće indirektnih poreza u BiH (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama ( prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombdusmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o carinskim prekršajima BiH (prvo čitanje);
 10. Prijedlog poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Norveške o readmisiji vlastitih državljana i državljana trećih zemalja;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju dopunskog Ugovora o kreditu između Evropske zajednice, Bosne i Hercegovine i Centralne banke Bosne i Hercegovine;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestala lica;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o pružanju zrakoplovnih usluga između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o uslovima trajnog prijenosa dijela kontigenta detašmana Republike Slovenije u korist Bosne i Hercegovine;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog krivičnim djelima;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.
 21. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju postizanja sporazuma o identičnom tekstu Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine;

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.