MENI

47. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

5.10.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Doma naroda;
 3. Glasanje o Prijedlogu zakona o Javnom RTV sistemu, u skladu s Odlukom Ustavnog suda BiH, broj: U-10/05;
 4. Prijedlog amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o postupku indirektnog oporezivanja po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o postupku prisilne naplate indirektnog poreza u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 8. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Zakona o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 9. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o reviziji institucija BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 10. Zahtjev Izborne komisije BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Izbornog zakona BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 11. Prijedlog zakona o odbrani Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH (prvo čitanje);
 14. Godišnja platforma o sigurnosno-obavještajnoj politici;
 15. Informacija o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine u 2004.;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o tripartitnim konsultacijama u svrhu promoviranja implementacije međunarodnih standarda rada, 1976.;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirnoga sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim principima učešća BiH u programima Zajednice;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Pakistan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i prevenciji izbjegavanja poreskih obaveza u pogledu poreza na dohodak;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o pravnoj saradnji u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Turske;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke;

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.