MENI

45. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

28.7.2005

Dnevni red:

 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника 43. и 44. сједнице Дома народа;
 3. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању постизања споразума о идентичном тексту Закона о Служби за послове са странцима;
 4. Захтјев Представничког дома за разматрање Предлога Закона о измјени Закона о надзору и контроли преласка државне границе по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 5. Захтјев Савјета министара за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 6. Захтјев Савјета министара за разматрање Предлога закона о измјенама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине по хитном поступку, у складу са чланом 100. Пословника Дома народа;
 7. Предлог закона о измјени Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине – предлагач Представнички дом;
 8. Предлог закона о преносу послова медијације на Удружење медијатора – предлагач Представнички дом;
 9. Предлог закона о заштити тајних података – предлагач Заједничка безбједносно-обавјештајна комисија
 10. Информација о стању спољне задужености Босне и Херцеговине у 2004. год.;
 11. Информација о стању безбједности Босне и Херцеговине у 2004. године;
 12. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Хрватске о повратку избјеглих лица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске;
 13. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају;
 14. Давање сагласности за ратификацију Осмог амандмана на Уговор о донацији између Босне и Херцеговине и Сједињених Америчких Држава за Програм финансирања реконструкције-Програм пословног развоја;
 15. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Руске Федерације о формирању међувладине босанскохерцеговачко-руске комисије за трговинску и економску сарадњу;
 16. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Руске Федерације о трговини и економској сарадњи;
 17. Давање сагласности за ратификацију Кредитног и финансијског споразума између Кредитансалт фур Wиедерауфбау Франкфурт ам Маин К/W и Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске за рехабилитацију градског водовода у Унско-Санском региону;
 18. Иницијатива Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа да надлежне институције предузму све потребне активности на заштити херцеговачког равњака као аутентичне сорте духана.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.