MENI

42. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

18.5.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 40. i 41. sjednice Doma naroda;
 3. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Doma naroda;
 4. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Doma naroda;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o konkurenciji (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH ( prvo čitanje);
 8. Izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za 2004. godinu;
 9. Izvještaj o radu Izborne komisije BiH za 2004. godinu;
 10. Razmatranje:
  a)      Godišnjeg izvještaja Centralne banke BiH za 2004. godinu;
  b)      Finansijskog izvještaja Centralne banke BiH za 2004. godinu;
 11. Informacija o radu Tužilaštva BiH, unapređenju materijalne i organizacione osposobljenosti Tužilaštva BiH u 2004. i stanju kriminaliteta u Bosni i Hercegovini u 2004. godini;
 12. Razmatranje:
  a)      Informacije o svim aktuelnim i budućim misijama pripadnika Oružanih snaga BiH, sa Izvještajem Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku;
  b)      Informacije o učešću policijskih službenika u mirovnim misijama, sa Izvještajem Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći o pitanjima carine;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Danske;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Šestoga amandmana na Ugovor o finansijskoj pomoći između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država – za općinsku infrastrukturu i usluge;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju i saradnji;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o uzajamnom ukidanju viza.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.