MENI

37. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

26.1.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Zapisnici 35. i 36. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o uvozu i izvozu oružja i vojne opreme;
 4. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV);
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2003.;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine – prvo čitanje;
 7. Prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2005. – prvo čitanje;
 8. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2005. – prvo čitanje;
 9. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda;
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Srbije i Crne Gore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom finansiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2003. godini;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (pružanje urbane infrastrukture i pružanja usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
 15. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 51. stav 1. tačka a) Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 32/02).
 16. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o izmjeni Zakona o radu institucija Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika;
 17. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika;
 18. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika;
 19. Prijedlog jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske o saradnji po pitanjima borbe protiv terorizma, trgovine narkoticima i organiziranog kriminala;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o transferu i prihvatu osoba na državnoj granici između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o transferu osuđenih osoba;

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.