MENI

36. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

29.12.2004

Dnevni red:

  1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
  2. Prijedloga zakona o porezu na promet proizvoda i usluga – prvo čitanje
  3. Prijedlog zakona o akcizama u Bosni Hercegovini – prvo čitanje
  4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju okvirnog programa za finansijsku saradnju
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditiranju i garanciji između Vlade BiH, kao garanta, Vlade Federacije BiH kao subgaranta, i JKP Vodovod i kanalizacije Tuzla, kao pozajmljivača i Mađarske Eksport-Import banke LTD.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.