MENI

19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

5.3.2004.

Dnevni red:

  1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja
  2. Izjašnjenje Doma naroda o zahtjevu za razmatranje Prijedloga Zakona o postupku medijacije po članku 99.Poslovnika Doma naroda – predlagatelj Vijeće ministara
  3. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine po članku 100.Poslovnika Doma naroda – predlagatelj Vijeće ministara
  4. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o novim izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine po članku 100.Poslovnika Doma naroda – predlagatelj Vijeće ministara
  5. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o novim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine po članku 100.Poslovnika Doma naroda – predlagatelj Vijeće ministara
  6. Prijedlog Zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, prvo čitanje – predlagatelj visoki predstavnik
  7. Prijedlog zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini, prvo čitanje – predlagatelj Vijeće ministara
  8. Izvješće o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za period 01.06. do 31.12.2003. godine
  9. Zaključak o potrebi izrade jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine –predlagatelj, Ustavno-pravna komisija

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.