MENI

18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

26.2.2004

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 2. Zapisnik sa 17. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
 3. Prijedlog Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme - predlagač Vijeće ministara, drugo čitanje
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara, drugo čitanje
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku - predlagač Vijeće ministara, drugo čitanje
 6. Prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara, drugo čitanje
 7. Prijedlog zakona o prekršajima Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara, drugo čitanje
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH – predlagač Predstavnički dom, drugo čitanje
 9. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prijedloga Odluke o ratifikaciji Dodatnog protokola Konvencije protiv dopinga, Varšava 12. septembar 2002. godine – predlagač Predsjedništvo BiH
 10. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Prijedloga odluke o ratifikaciji Dopunskog memoranduma o razumjevanju između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine – predlagač Predsjedništvo BiH
 11. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH za 2003. godinu
 12. Prijedlog rezolucije o ostvarivanju prava penzionera povratnika u Federaciju Bosne i Hercegovine – delegat Goran Milojević
 13. Imenovanje Ombudsmana za ljudska prava BiH
 14. Izbor člana Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Vijeće Evrope umjesto Hasana Muratovića
 15. Zamjena člana Istražne komisije Doma naroda za utvrđivanje okolnosti hapšenja Ante Jelavića, Miroslava Prce i Miroslava Rupčića

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.