MENI

31. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

16.9.2002.

Дневни ред:

 

 1. Записник са 27., 29. и 30. сједнице Представничког дома,
 2. Именовање чланова у Заједничку комисију оба дома ради постизања споразума о јединственом тексту:
  a)      Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини и
  b)      Закона о одликовањима,
 1. Посланичка питања и одговори,
 2. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о ваздухопловству БиХ,
 3. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о амандману I посланика Жељка Билбије и амандману Емине Заћирагић на Приједлог закона о једнакости полова у Босни и Херцеговини,
 4. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву за разматрање Приједлога закона о регистрацији правних лица основаних од институција власти Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника - предлагач посланик Мариофил Љубић),
 5. Извјештај Заједничке комисије о постизању споразума о јединственом тексту Закона о управи,
 6. Извјештај Заједничке комисије о постизању споразума о јединственом тексту Закона о концесијама Босне и Херцеговине,
 7. Приједлог закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (друго читање),
 8. Приједлог закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине (друго читање),
 9. Приједлог закона о измјени Закона о индустријском власништву у Босни и Херцеговини (друго читање),
 10. Приједлог закона о кретању и боравку странаца и азилу (прво читање),
 11. Приједлог закона о међудржавним и међуентитетским комуникацијама (прво читање) - предлагачи посланици Абдурахман Малкић, Мухамед Беговић и Сеад Бутуровић,
 12. Приједлог закона о уговорима о превозу у друмском транспорту (прво читање) – предлагачи посланици Абдурахман Малкић, Мухамед Беговић и Сеад Бутуровић,
 13. Приједлог закона о државним путевима (прво читање) – предлагачи посланици Абдурахман Малкић, Мухамед Беговић и Сеад Бутуровић,
 14. Приједлог закона о основама сигурности саобраћаја на путевима (прво читање) – предлагачи посланици Абдурахман Малкић, Мухамед Беговић и Сеад Бутуровић,
 15. Приједлог закона о унутрашњој и поморској пловидби (прво читање) – предлагачи посланици Абдурахман Малкић, Мухамед Беговић и Сеад Бутуровић,
 16. Приједлог закона о пошти (прво читање) – предлагачи посланици Абдурахман Малкић, Мухамед Беговић и Сеад Бутуровић,
 17. Извјештај Комисије за људска права, имиграцију, избјеглице и азил о посјетама једном броју општина,
 18. Извјештај о раду Комисије за разматрање статуса лица натурализованих у периоду 6.4.1992. године до ступања на снагу Устава Босне и Херцеговине,
 19. Извјештај Комисије за финансије и буџет поводом питања специјалне ревизије за Пројекат ЦИПС-а,
 20. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума о развојном кредиту “Пројекат управљања путевима и сигурност” између Босне и Херцеговине и Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој (ИДА),
  b)      Конвенције о биолошкој разноликости, Рио Де Женеиро, 5. јуна 1992. године,
  c)      Конвенција УН о сузбијању дезертификације у земљама погођеним јаким сушама и/или дезертификацијом, посебно у Африци, Париз, 14. октобар 1994.

 

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.