MENI

31. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

16.9.2002.

Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 27., 29. i 30. sjednice Zastupničkog doma,
 2. Imenovanje članova u Zajedničku komisiju oba doma radi postizanja sporazuma o jedinstvenom tekstu:
  a)      Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini i
  b)      Zakona o odličjima,
 1. Zastupnička pitanja i odgovori,
 2. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o zrakoplovstvu BiH,
 3. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o amandmanu I zastupnika Željka Bilbije i amandmanu Emine Zaćiragić na Prijedlog zakona o jednakosti polova u Bosni i Hercegovini,
 4. Izvješće Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zahtjevu za razmatranje Prijedloga zakona o registraciji pravnih lica osnovanih od institucija vlasti Bosne i Hercegovine po žurnom postupku (članak 105. Poslovnika - predlagatelj zastupnik Mariofil Ljubić),
 5. Izvješće Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o upravi,
 6. Izvješće Zajedničke komisije o postizanju sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine,
 7. Prijedlog zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o međudržavnim i međuentitetskim komunikacijama (prvo čitanje) - predlagatelji zastupnici Abdurahman Malkić, Muhamed Begović i Sead Buturović,
 12. Prijedlog zakona o ugovorima o prevozu u cestovnom transportu (prvo čitanje) – predlagatelji zastupnici Abdurahman Malkić, Muhamed Begović i Sead Buturović,
 13. Prijedlog zakona o državnim cestama (prvo čitanje) – predlagatelji zastupnici Abdurahman Malkić, Muhamed Begović i Sead Buturović,
 14. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama (prvo čitanje) – predlagatelji zastupnici Abdurahman Malkić, Muhamed Begović i Sead Buturović,
 15. Prijedlog zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (prvo čitanje) – predlagatelji zastupnici Abdurahman Malkić, Muhamed Begović i Sead Buturović,
 16. Prijedlog zakona o pošti (prvo čitanje) – predlagatelji zastupnici Abdurahman Malkić, Muhamed Begović i Sead Buturović,
 17. Izvješće Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil o posjetama jednom broju općina,
 18. Izvješće o radu Komisije za razmatranje statusa lica naturaliziranih u razdoblju 6.4.1992. do stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine,
 19. Izvješće Komisije za financije i proračun povodom pitanja specijalne revizije za Projekat CIPS-a,
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o razvojnom kreditu “Projekat upravljanja cestama i sigurnost” između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA),
  b)      Konvencije o biološkoj raznolikosti, Rio De Ženeiro, 5. lipnja 1992. ,
  c)      Konvencija UN o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi, Pariz, 14.listopad 1994.

 

 

 

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.