MENI

30. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

1.8.2002.

Дневни ред:

 1. Посланичка питања и одговори,
 2. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника),
 3. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о Високом судском и тужитељском савјету Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника),
 4. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине,
 5. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву Савјета министара БиХ за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, са Царинском тарифом, по хитном поступку (члан 105. Пословника),
 6. Приједлог закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини (друго читање),
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци Босне и Херцеговине (друго читање),
 8. Приједлог закона о равноправности и једнакости полова у Босни и Херцеговини (друго читање),
 9. Приједлог закона о одликовањима Босне и Херцеговине (друго читање),
 10. Приједлог закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (прво читање),
 11. Приједлог закона о употреби и заштити назива Босне и Херцеговине (прво читање),
 12. Приједлог закона о индустријском власништву у Босни и Херцеговини (прво читање),
 13. Захтјев за разматрање Приједлога закона о Тужитељству Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника – предлагач посланик Мариофил Љубић),
 14. Захтјев за разматрање Приједлога закона о регистрацији правних лица основаних од институција власти Босне и Херцеговине, по хитном поступку (члан 105. Послвоника – предлагач посланик Мариовил Љубић).

 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.