MENI

29. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

16.7.2002.

Дневни ред:

 1. Записник са 28. сједнице Представничког дома,
 2. Посланичка питања и одговори,
 3. Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину и Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период И – ИИИ буџетске 2002. године,
 4. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о амандаманима посланика Сеада Авдића на Приједлог закона о друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине,
 5. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Приједлогу закона о концесијама Босне и Херцеговине,
 6. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о амандману посланика Сеада Авдића на Закон о празницима Босне и Херцеговине,
 7. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о Протоколу о оснивању и функционисању културних центара између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Турске,
 8. Захтјев Вијећа министара за разматрање Приједлога закона о основама Јавног радио-телевизијског система и о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника),
 9. Захтјев Вијећа министара за разматрање Приједлога закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине по хитном поступку (члан 105. Пословника),
 10. Захтјев Вијећа министара за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине, са царинском траифом, по хитном поступку, у складу с чланом 105. Пословника,
 11. Приједлог закона о осигурању депозита Босне и Херцеговине (друго читање),
 12. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (прво читање),
 13. Приједлог закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини (прво читање),
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци Босне и Херцеговине (прво читање),
 15. Приједлог закона о равноправности и једнакости полова у Босни и Херцеговини (прво читање),
 16. Приједлог закона о одликовањима Босне и Херцеговине (прво читање),
 17. Приједлог резолуције о младима у БиХ (предлагачи посланици Представничког дома),
 18. Приједлог резолуције (подносилац Сеад Бутуровић),
 19. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Уговора о трговини текстилним производима између Европске заједнице и Босне и Херцеговине,
  b)      Споразума о развојном кредиту (Кредит за прилагођавање пословног амбијента) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој,
 20. Приједлог закључка за формирање Привремене комисије за припрему измјена Пословника Представничког дома и
 21. Захтјев Вијећа министара да се по хитном поступку усвоји Приједлог закона о кретању и боравку странаца и азилу.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.