MENI

71. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

3.2.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 8 - 54/09, od 3. 6. 2009. (drugo čitanje),
 4. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 – 111 /09, od 1. 12. 2009. (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 105/09, od 17.11.2009. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 4 – 115/ 09, od 9. 12. 2009. (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 – 97/09, od 16. 10. 2009. (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 – 98/09, od 16. 10. 2009. (drugo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunikacijama, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02, - 02 – 3 – 99 /09, od 16. 10. 2009. (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o obligacionim odnosima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 5 - 3/10, od 18.1.2010. (prvo čitanje)
 11. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 5/10, od 18. 1. 2010. (prvo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač:  Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 4/10, od 18. 1. 2010. (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 2 - 1/10, od 6. 1. 2010. (prvo čitanje),
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni  i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01, 02 – 02 – 3 - 8/10, od 19.1.2010. (prvo čitanje),
 15. Prijedlog zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02 – 02 – 3 - 2/10, od 8. 1. 2010. (prvo čitanje),
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, predlagač: poslanik Denis Bećirović, zakon broj. 01 – 02 – 7 - 108/09, od 24. 11. 2009. (prvo čitanje),
 17. Prijedlog zakona o porezu na dodatu vrijednost s Mišljenjem komisije za finansije i budžet (predlagač: Klub poslanika SNSD-a, zakon broj: 01-02-4-35/09, od 10.4.2009.,
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Bećirović – zakon u prvom čitanju,
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Vinka Zorića sa 68. sjednice Doma, održane 30. 12. 2009., koji glasi: „Iz budžetske rezerve bit će izdvojeno  700.000. KM za vrhunske rezultate sportista. Sredstvima će raspolagati Ministarstvo civilnih poslova BiH, odnosno Vijeće ministara BiH, po jasno utvrđenim kriterijima a dobiti ih mogu savezi registrirani na nivou Bosne i Hercegovine čije su reprezentacije postigle uspjehe na međunarodnim takmičenjima. Sredstva se dodjeljuju tokom godine kad bude ostvaren dobar rezultat. Isto tako, Ministarstvo može podržati međunarodna takmičenja na nivou reprezentacija“ (odgođeno izjašnjavanje na 70. sjednici održanoj 21. 1. 2010. godine),
 20. Izvještaj o reviziji izvršenih donacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u periodu 2006. – 2008. (materijal Ureda za reviziju institucija BiH, akt broj: 01,02-16-1-1372/09, od 7.12.2009.),
 21. Izvještaj o reviziji Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine za 2008. godinu (materijal Ureda za reviziju institucija BiH, akt broj: 01,02 – 16-1-1375/09, od 7.12.2009.),
 22. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta na period od tri godine (prijedlog jedinstvene rang-liste kandidata Privremene zajedničke komsije oba doma PSBiH broj: 01,02-50-1-49-5/10, od 18.1.2010.),
 23. Imenovanje člana Predstavničkog doma u Stalnu delegaciju Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnu skupštinu Mediterana (umjesto preminulog poslanika Joze Križanovića),
 24. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Mirjane Malić za pokretanje aktivnosti nadležnih državnih organa (Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH) za promjenu Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u skladu s pravosnažnom odlukom Evropskog suda za ljudska prava,
 25. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Adema Huskića za uvrštavanje u dnevni red Predstavničkog doma tačke: Odluka o proglašenju 27. januara Danom sjećanja na žrtve holokausta,
 26. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Adema Huskića za uvrštavanje u dnevni red Predstavničkog doma tačke: Odluka o proglašenju 11. jula Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici,
 27. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Remzije Kadrića, Sadika Bahtića i Adema Huskića za uvrštavanje u dnevni red Predstavničkog doma tačke: Pokretanje procedure za razrješenje Upravnog odbora Radio – televizije Bosne i Hercegovine“,
 28. Izmjene u članstvu komisija Predstavničkog doma i zajedničke komisije oba doma:
  a)      Selim Bešlagić imenuje se za člana Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
  b)      Nermina Zaimović – Uzunović imenuje se za člana Komisije za vanjsku trgovinu i carine i
  c)      Nermina Zaimović – Uzunović imenuje se za člana Komisije za ravnopravnost spolova, umjesto preminulog Joze Križanovića,
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)   Sporazuma između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva evropskih i međunarodnih poslova Republike Austrije o saradnji u oblasti razvoja,
  b)   Ugovora o kreditu za projekat izgradnje postrojenja za desumporizaciju gorivnih plinova za termoelektranu Ugljevik između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Bosne i Hercegovine,
  c)   Ugovora o zajmu i projektu između KfW, Frankfurt  na Majni i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke - Vodosnabdijevanje i kanalizacija u gradu Banjoj Luci (komponenta 1: vodosnabdijevanje),
  d)   Ugovora o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt  na Majni i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i grada Banje Luke – Gradski sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u gradu Banjoj Luci (komponenta 2: sistemi za odvođenje otpadnih voda ),
  e)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i mađarske izvozno-uvozne banke za projekat - Tretman otpadnih voda u općini Tuzla,
  f)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,
  g)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Federativne Republike Brazil o oslobađanju od viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša,
  h)    Amandmana na Ustav Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.