MENI

57. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

8.7.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 56. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja,
 3. Zahtjev poslanika: Sefera Halilovića, Vinka Zorića, Mirka Okolića, Šemsudina Mehmedovića, Denisa Bećirovića, Velimira Jukića i Adema Huskića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika,
 4. Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju u BiH (prvo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj himni BiH (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imunitetu BiH (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (prvo čitanje),
 10. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Ekrem Ajanović, Remzija Kadrić i Adem Huskić (prvo čitanje);
 11. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj policiji BiH,
 12. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2008. godinu,
 13. Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama podrške miru za period od 1. 7. 2008. do 31.12.2008.,
 14. Informacija o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata, s Mišljenjem Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
 15. Imenovanje člana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz srpskog naroda (rang-lista kandidata Regulatorne agencije za komunikacije),
 16. Imenovanje članova iz Predstavničkog doma u Stalnu delegaciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnu skupštinu Mediterana,
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Denisa Bećirovića da se u dnevni red sjednice Doma uvrsti tačka: Razmatranje zaključaka o štetnosti antidejtonskog i jednostranog djelovanja predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića u državi Bosni i Hercegovini,
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o inicijativi poslanika Remzije Kadrića i Adema Huskića za raspravu na sjednici Doma o temi: Dostignuti nivo provođenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša,
  b)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o finansijskoj saradnji u 2006. godini,
  c)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana,
  d)   Dodatka uz Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH o Programu za saradnju s tržištima u nastajanju (PSOM);
  e)   Zasebnog aranžmana između Frankfurta na Majni i BiH, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, kao i Federacije BiH, koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Republike Srpske, koju zastupa Ministarstvo finansija Republike Srpske,
  f)    Konvencija o identifikacionim dokumentima pomoraca iz 2003. godine,
  g)    Konvencije o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 94 iz 1949. godine, i Preporuke o klauzulama o radu (javni ugovori), broj: 84 iz 1994. godine, Međunarodne organizacije rada,
  h)    Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnog vodotoka i međunarodnih jezera – Helsinki 17. mart 1992. godine;
  i)     Konvencije o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 175 iz 1994. godine, i Preporuke o radu na nepuno radno vrijeme, broj: 182 iz 1994. godine, Međunarodne organizacije rada,
  j)     Konvencije o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 176 iz 1995. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u rudnicima, broj: 183 iz 1995. godine, Međunarodne organizacije rada,
  k)     Konvencije o radu kod kuće, broj: 177. iz 1996. godine, i Preporuke o radu kod kuće broj: 184. iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada;
  l)      Konvencije o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 181 iz 1997. godine, i Preporuke o privatnim agencijama za zapošljavanje, broj: 188 iz 1996. godine, Međunarodne organizacije rada,
  m)     Konvencije o zaštiti materinstva, broj: 183 iz 2000. godine, i Preporuke o zaštiti materinstva, broj: 191 iz 2000. godine, Meunarodne organizacije rada;
  n)      Konvencije o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 184 iz 2001. godine, i Preporuke o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, broj: 192 iz 2001. godine, Međunarodne organizacije rada;
  o)      Konvencije o radu na moru (MLC) iz 2006. godine Međunarodne organizacije rada,
  p)      Konvencije o radu u ribolovu, broj: 188 iz 2007. godine, i Preporuke o radu u ribolovu, broj: 199 iz 2007. godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.