MENI

48. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.3.2009 9:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o zrakoplovstvu BiH (drugo čitanje);
 4. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Izvozno–kreditne agencije BiH (prvo čitanje);
 9. Izjašnjavanje Doma o zahtjevu Ustavnopravne komisije za produženje roka za dostavljanje Izvještaja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH;
 10. Izjašnjavanje Doma o Inicijativi poslanika Martina Raguža i Vinka Zorića za formiranje radne grupe za izradu teksta novog Ustava Bosne i Hercegovine;
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (zakon u drugom čitanju);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Sefera Halilovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 13. Plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz preporuka Evropske komisije u vezi Mape puta za liberalizaciju viznog režima za garađane Bosne i Hercegovine;
 14. Prijedlog usaglašenih zbirnih i pojedinačnih zaključaka Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o razmatranim revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2007. godinu;
 15. Imenovanje dva člana Ureda za razmatranje žalbi iz reda stručnjaka upravnog prava – predlagač je Vijeće ministara;
 16. Imenovanje tri člana u Zajedničku komisiju oba doma radi postizanja saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoliš –Projekat šumskih i planinskih područja,
  b)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Albanije o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i tereta,
  c)      Deklaracije o dugoročnom programu regionalne saradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama Jugoistočne Evrope,
  d)      Sporazuma o finansiranju između BiH i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja učešća BiH u ERDF Evropskom programu međunarodne teritorijalne saradnje Prostor jugoistočne Evrope na osnovu instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) komponenta prekogranične saradnje za 2007.g.,
  e)      Ugovora o  finansiranju između BiH i Evropske investicione banke – Projekat Koridor 5-c – prva faza – Sjever,
  f)       Sporazuma o privrednoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.