MENI

45. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.2.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o advokaturi Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o sprečavanju nereda na sportskim takmičenjima (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o Garancijskom fondu (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera  (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine – predlagač: poslanik Adem Huskić (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 16. Odluka Predsjedništva BiH o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
 17. Odluka Predsjedništva BiH o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan;
 18. Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove o izmjenama Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne supštine BiH – radi potvrđivanja;
 19. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Izvještaja o Prijedlogu zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine;
 20. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Izvještaja o Prijedlogu zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine;
 21. Izjašnjavanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavljanje Izvještaja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme;
 22. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme (zakon u prvom čitanju);
 23. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka povodom razmatranja Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu poslanika:
  a)      Kluba Stranke demokratske akcije,
  b)      Remzije Kadrića;
 24. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru V c“ i Plan narednih aktivnosti;
 25. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2008. godini (materijal Direkcije za evropske integracije BiH);
 26. Konačni izvještaj o provođenju mjera iz Akcionog plana Srednjoročne razvojne strategije BiH 2004.-2007. godine (PRSP) i Ekonomski trendovi, godišnji izvještaj za 2007. godinu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
 27. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu Prijedloga zakona o imunitetu;
 28. Prijedlog usaglašenih zaključaka Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma povodom rasprave o Izvještaju o radu Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u 2008. godini;
 29. Izjašnjavanje o inicijativama poslanika:

  a) Slavka Jovičića – za sazivanje posebne sjednice oba doma Parlamentarne skupštine BiH sa samo jednom tačkom dnevnog reda: „Privredna i ekonomska situacija u BiH, odnosno ekonomska recesija i kolaps bankarskog sistema u mnogim državama svijeta i Evrope i refleksije tog stanja na BiH, odnosno na privredu i ukupno ekonomske stanje u ovoj zemlji“,
  b) Sadika Bahtića – u vezi razmatranja na sljedećoj sjednici Doma ili na Zajedničkoj sjednici oba doma sljedeće tačke: „Globalna finansijska kriza, negativni efekti na ekonomiju BiH i mjere za prevazilaženje krize“. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.