MENI

42. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

17.12.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 41. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva BiH (ZARID) (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 7. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije - predlagači: poslanici Niko Lozančić, Beriz Belkić i Milorad Živković;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet - predlagač: poslanik Jerko Ivanković Lijanović;
 10. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagač: poslanik Ekrem Ajanović (prvo čitanje);
 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu za izjašnjavanje Doma da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH razmatra i u drugom čitanju;
 12. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Sadika Bahtića za razmatranje Prijedloga zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku, u skldu s članom 126. Poslovnika.
 13. Izjašnjavanje Doma o određivanju novog roka za dostavljanje Izvještaja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme;
 14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH (predlagač: Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku);
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Ukrajine,
  b)    Sporazuma o kulturnoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Kine,
  c)    Nota Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma zaključenih  između bivše SFRJ i Kraljevine Norveške;
  d)    Evropskog ugovora o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN);
  e)    Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske u vezi sa sukcesijom bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske;
  f)     Akata XXIII. kongresa Svjetskog poštanskog saveza – Bukurešt 2004.
 16. Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru u inozemstvu za period od 1.3.2008. do 30.6.2008.;
 17. Rasprava o temi: Vijeće Evrope i njegove aktivnosti (osnova za raspravu je Izvještaj o radu Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u 2008. godini);
 18. Rasprava o izlaganju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića, prilikom obraćanja Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u Strazburu (usvojena inicijativa poslanika Branka Dokića);
 19. Rasprava o Rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske o ciljevima i mjerama politike Republike Srpske sa 14. posebne sjednice, održane 15.10.2008. (usvojena inicijativa poslanika Remzije Kadrića); (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.