MENI

41. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

3.12.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 39. i 40. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića, Hadži Jovana Mitrovića i Sefera Halilovića za glasanje o nepovjerenju Vijeću ministara BiH;
 4. Razmatranje Rezolucije Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini, usvojenoj na plenarnoj sjednici, 23.10.2008. u Strazburu (prijedlog poslanika Denisa Bećirovića sa 40. sjednice Doma, održane 19.11.2008.);
 5. Zahtjev poslanika Sadika Bahtića za razmatranje Prijedloga zakona o državnoj imovini Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama – rasprava u skladu s članom 127. Poslovnika (predlagač poslanik Bajazit Jašarević);
 7. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH (prvo čitanje)       
 10. Prijedlog zakona o fiskalnim kasama (prvo čitanje);
 11. Razmatranje Izvještaja Ustavnopravne komisije o održanoj informativnoj sjednici o problemu organizovanog kriminala i korupcije, sa prijedlogom zaključaka, te:
  a)  Analize stepena implementacije Strategije BiH za borbu protiv organizovanog krimilana i korupcije (podnosilac materijala Ministarstvo sigurnosti BiH),
  b)  Izvještaja, mišljenja i zaključaka o pitanjima korupcije i organiziranog kriminala (podnosilac Ministarstvo pravde BiH);
 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o programu zaštite svjedoka u BiH (zakon u drugom čitanju);
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagač: Vijeće ministara BiH (zakon u drugom čitanju);
 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Azre Hadžiahmetović za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o:

  -          Prijedlogu zaključaka 5. i 6. Komisije za saobraćaj i komunikacije povodom rasprave o tački „Aktuelna situacija u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine i provođenje reforme Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini“,
  -          Prijedlogu zaključaka poslanika: Drage Kalabića i Joze Križanovića povodom rasprave o prijedlogu zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije;

 16. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju da se postigne saglasnost o Mišljenju Komisije za finansije i budžet povodom razmatranja Finansijskih izvještaja Radiotelevizije Bosne i Hercegovine;
 17.  Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanika Momčila Novakovića povodom razmatranja Informacije o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u BiH s posebnim osvrtom na terorizam;
 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključaka Kluba SDA povodom rasprave o „Analizi stanja u Projektu CIPS s posebnim osvrtom na izdavanje lažnih dokumenata“;
 19. Prijedlog zaključka o izradi plana aktivnosti na rješavanju smještaja institucija Bosne i Hercegovine (prijedlog poslanika Huseina Nanića sa 40. sjednice, održane 19.11.2008.). (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.