MENI

34. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

3.9.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Zahtjev poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 4. Zahtjev poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 5. Zahtjev poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o zaštiti domaće proizvodnje po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmataranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj poliltici BiH (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima BiH - predlagač poslanik Beriz Belkić (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH (drugo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet, predlagač poslanik Branko Dokić;
 12. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period  I – XII 2007. gdoine;
 13. Izvještaj Komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnnosti o zahtjevu Ustavnopravne Komisije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH po hitnom  postupku, u skladu s članom 127. Poslovanika;
 14. Izvještaj Komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka - predlagači: poslanici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (Zakon u drugom čitanju);
 15. Izvještaj Komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH – predlagač: zastupnik Milorad Živković;
 16. Izvještaj Komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH – predlagač: poslanik Milorad Živković;
 17. Izvještaj Komisije kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu odluke o usvajanju Saobraćajne politike BiH za period od 2008. do 2020. godine;
 18. Prijedlog Vijeća ministara za imenovanje člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine;
 19. Imenovanje tri člana u Interesornu radnu grupu za pripremu prijedloga zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (Interresornu radnu grupu formiralo Vijeće ministara);
 20. Inicijativa poslanika Adema Huskića da se na jednoj od narednih sjednica Doma raspravlja o pitanju imovine Bosne i Hercegovine;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  a)      Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke,

  b)      Sporazuma između  Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke o unapređenju i uzajamnoj  zaštiti ulaganja,

  c)      Aneksa sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i /ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini,

  d)      Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o provođenju mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu,

  e)      Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne strane u cilju postupanja na vlastitom državnom području,

  f)        Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o upućivanju  službenika za vezu,

  g)      Protokola između  Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o osnivanju zajedničkih radnih grupa za suzbijanje kriminaliteta,

  h)      Finalnog akta Regionalne konferencije za radio veze za planiranje digitalnog zemaljskog  radiodifuznog servisa u dijelovima Regiona 1. i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC 06),

  i)         Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženih vrsta divljih životinja i biljaka (CITES),

  j)         Konvencije o zaštiti i promoviranju različitosti kulturnih  izraza,

  k)       Dopune člana 1. Konvencije o zabrani i ograničenju upotrebe određenih vrsta konvencionalnog naoružanja (CCW).

 

 

Napomena:

U skladu s zaključkom Doma sa 33.sjednice, Dom će se, u okviru prethodnog pitanja, na 34. sjednici izjasniti o sljedećim tačkama:

 1. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o javnim putevima (zakon u prvom čitanju),
 2. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu za primanje k  znanju Godišnjeg izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2007. godinu,
 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlozima zaključaka i amandmanu povodom razmatranja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog  preduzeća Novinsko-izdavačke organizacije Službeni list BiH za 2007. godinu, i to:

  a)      zaključaka Kluba poslanika SNSD-a (u tri tačke),
  b)      zaključka broj 1. poslanika Momčila Novakovića,
  c)      Amandmana poslanika Remzije Kadrića na Prijedlog zaključka Komisije za finansije i budžet,

 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku broj 4. iz Izvještaja Komisije za saobraćaj i komunikacije i prijedloga zaključka poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića povodom rasprave o tački: Poslovanje Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjere za prevladavanje stanja utvrđenog revizorskim izvještajima za  2005. i 2006. godinu (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.