MENI

33. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

29.7.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Potvrđivanje Odluke predsjedavajaućeg Vijeća ministara o imenovanju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
 4. Zahtjev Ustavnopravne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovanika;
 5. Zahtjev poslanika Jerke Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o podršci domaćoj proizvodnji po hitnom postupku, u skladu s članom 127. Poslovnika;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka – predlagači: poslanici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona  o službenom glasilu Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Adem Huskić (drugo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), Zakon broj 01-02-9-47-1/07, od 12.9.2007.,
 9. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, sa Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, Zakon broj 01-02-6-58/07, od 17.9.2007.,
 10. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 11. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli,  s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 12. Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH  (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagač: poslanik Milorad Živković, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 14. Prijedlog zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, predlagač: poslanik Milorad Živković, s Mišljenjem Usavnopravne komisije;
 15. Prijedlog odluke o usvajanju Saobraćajne politike BiH za period od 2008. do 2020. godine,
 16. Odluka o učešću jedinica Oružanih snaga BiH u operaciji podrške miru ''Iračka sloboda'' u Iraku radi potvrđivanja (podnosilac odluke: Predsjedništvo BiH),
 17. Izvještaj Zajedničke komisije o usaglašavanju teksta Zakona o jedinstvenom matičnom broju,
 18. Informacija o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2007. godinu,
 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o javnim putevima (zakon u prvom čitanju),
 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu za primanje  k  znanju Godišnjeg izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2007. godinu,
 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlozima zaključaka  i amandmanu povodom razmatranja Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog  preduzeća  Novinsko-izdavačke organizacije  Službeni  list BiH za 2007. godinu, i to:
  a)      zaključaka Kluba poslanika SNSD-a (u tri tačke),
  b)      zaključka broj 1. poslanika Momčila Novakovića,
  c)      Amandmana poslanika Remzije Kadrića na Prijedlog zaključka  Komisije za finansije i budžet,
 22. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključku broj 4. iz Izvještaja Komisije za saobraćaj i komunikacije i prijedloga zaključka poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića povodom rasprave o tački: Poslovanje Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjere za prevladavanje stanja utvrđenog revizorskim izvještajima za  2005. i 2006. godinu,
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)  Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj – Projekat rekonstrukcije željeznica dionica (I) Sarajevo-Bradina,
  b)  Sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i  Bank Austria Creditanstalt AG – Projekat izgradnje vodosnabdijevanja u općini Srbac,
  c)  Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – Projekat putne infrastrukture i sigurnosti na putevima,
  d)  Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Zentralbank Austrijsko dioničarsko društvo – Modernizacija Univerziteta u Zenici.  (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.