MENI

32. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

9.7.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka – predlagači poslanici: Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o zaštiti domaće proizvodnje u okviru Sporazuma CEFTA  - predlagač: poslanik Jerko Ivanković Lijanović (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima Bosne i Hercegovine – predlagač: poslanik Beriz Belkić (prvo čitanje);
 8. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o javnim putevima (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet (predlagač poslanik Momčilo Novaković);         
 11. Izvještaj Zajedničke komisije o usaglašavanju teksta Zakona o Fiskalnom vijeću BiH;
 12. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici (podnosilac: Predsjedništvo BiH);
 13. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2007. godinu;
 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH za 2007. godinu;
 15. Imenovanje ombudsmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (prijedlog liste Ad hoc komisije za imenovanje tri ombudsmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH);
 16. Prijedlog zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma povodom rasprave o tački  ''Poslovanje Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjerama prevladavanje stanja utvrđenog revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju Javnog RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu'';
 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje sporazuma o prijedlogu zaključka poslanika Sadika Ahmetovića s 31. sjednice Doma ( u vezi sa sazivanjem sjednice Vijeća ministara BiH radi razmatranja Zahtjeva decertificiranih policajaca);
 18. Izbor člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u skladu s članom 8. Zakona o VSTV-u;
 19. Zahtjev Zajedničke komisije za administrativne poslove za razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama  Odluke o oranizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine  Bosne i Hercegovine po hitnom postupku;
 20. Promjene u članstvu komisija Doma, zajedničkih komisija oba doma i delegacija PSBiH (predlagači: klubovi poslanika),
 21. Imenovanje tri člana u Zajedničku komisiju oba doma radi usaglašavanja teksta Zakona o jedinstvenom matičnom broju;
 22. Prijedlog rezolucije o osudi komunističkih režima (podnosilac: poslanik Momčilo Novaković);
 23. Prijedlog zaključka poslanika Rifata Dolića o izradi i podnošenju informacije Vijeća ministara BiH o stanju i statusu imovine države, firmi i građana BiH u zemljama nastalim raspadom bivše SFRJ sa planom aktivnosti na njenoj zaštiti i preuzimanju od strane legalnih vlasnika;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)     Programa financijske saradnje između Vijeća ministara  Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije, turizma i trgovine Kraljevine Španije,
  b)     Sporazuma između Vijeća  ministara Bosne i Hercegovine i Vlade  Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa,
  c)     Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kanade – Kanadski projekat za mlade i zdravlje na Balkanu,
  d)     Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kanade – Kanadski projekat u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu,
  e)     Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju rekonstrukcije i obnove fasade zgrade Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.