MENI

30. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.6.2008 22:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Poslanička pitanja i odgovori,
 2. Potvrđivanje odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o razrješenju:
  -          Svena Alkalaja, ministra vanjskih poslova u Vijeću ministara BiH,
  -          Senada Šepića, zamjenika ministra civilnih poslova u Vijeću ministara BiH i
  -          Igora Crnatka, zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje u Vijeću ministara BiH,
 3. Zahtjev poslanika Momčila Novakovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost po skraćenom postupku, u skladu s članom 126. Poslovnika;
 4. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, sa Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 9. Izvještaj o radu Centralne izborne komisije BiH za 2007. godinu,
 10. Prijedlog zaključka Ustavnopravne komisije povodom rasprave o Informaciji o radu Tužilaštva BiH za 2007. godinu,
 11. Prijedlog zaključaka Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku povodom razmatranja Informacije predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH u vezi s radom Državne komisije za ispitivanje istine o stradanjima Srba, Hrvata, Bošnjaka, Jevreja i ostalih u Sarajevu u periodu od 1992.do 1995. godine,
 12. Prijedlog zaključaka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost povodom rasprave o Informaciji o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu,
 13. Prijedlog zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije povodom rasprave o poslovanju Javnog  RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjerama za prevladavanje stanja utvrđenog  revizijskim izvještajima o finansijskom poslovanju Javnog RTV servisa BiH za 2005. i 2006. godinu (rasprava na 8. plenarnoj sjednici),
 14. Inicijativa poslanika Huseina Nanića sa 29. sjednice Doma koja glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da uradi i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi informaciju o spremnosti institucija BiH za preuzimanje obaveza u vezi primjene SAA“;
 15. Imenovanje tri poslanika Predstavničkog doma u Ad – hoc komisiju za sprovođenje procedure za imenovanje:
  a)      Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine,
  b)      Odbora za žalbe građana kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine,
 16. Prijedlog Kluba poslanika SDA za promjene u članstvu interparlamentarnih grupa prijateljstva
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  a)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima, ilegalne migracije i ostalih krivičnih djela,
  b)   Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o readmisiji lica  koja nezakonito borave,
  c)   Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini u okviru realizacije pomoći kroz instrumente pretpristupne pomoći (IPA),
  d)   Dvogodišnjeg sporazuma između (BCA) Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu 2008/2009,
  e)   Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja,
  f)    Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova,
  g)   Konvencije o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija,
  h)   Konvencije o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih  fonograma,
  i)    Statuta, Općih principa i Proceduralnih pravila Komisije Codex Alimentaarius,
  j)    Evropske socijalne povelje (revidirana) – Strazbur, 03.maja 1996. godine. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.