MENI

28. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

29.4.2008 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 26. i 27. sjednice Doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Prijedlog zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH (drugo čitanje),
 4. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od  prirodnih i drugih nesreća u BiH (drugo čitanje),
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama  podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu sa Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost,
 6. Prijedlog zakona o dužnostima i pravima članova Parlamentarne skupštine BiH (prvo čitanje)
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o Agenciji za identifikaciona  dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH (prvo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme (prvo čitanje),
 11. Razmatranje: 
  -  Godišnjeg izvještaja Centralne banke BiH za 2007. godinu
  -  Finansijskog izvještaja Centralne banke  BiH za 2007.godinu,
 12. Razmatranje informativnog dokumenta Vijeća Evrope - Bosna i Hercegovina:
  - Izvršavanje obaveza i provođenje postprijemnog programa saradnje,
 13. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH u 2007. godini,
 14. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH,
 15. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj  BiH za 2007. godinu,
 16. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH i o radu Komisije za zaštitu podataka za 2007. godinu,
 17. Inicijativa poslanika Denisa Bećirovića u vezi s pripremom Zakona o zabrani svih neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola, uključujući zabranu ustaških i četničkih organizacija, kao i onih koje se naslanjaju na tradiciju Handžar-divizije,
 18. Imenovanje tri člana u zajedničku komisiju radi usaglašavanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti imena BiH,
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Okvirnog  sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke  kojim se reguliraju aktivnosti Evropske investicione banke u Bosni i Hercegovini,
  b)    Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Grčke,
  c)   Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Bank Austria Creditanstalt AG-Projekat rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sistema u Općini Posušje,
  d)   Ugovora o zajmu – Reorganizacija projekta obnove elektroenergetskog sistema – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  e)   Ugovora o amandmanu, kojim se vrše izmjene i dopune Ugovora o zajmu, od 2. novembra 2000.,  amandmanima od 5. decembra 2001. i 23. februara 2004. – između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj,
  f)    Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u pitanjima zaštite okoline,
  g)              Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.