MENI

23. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

22.7.2010. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 22. сједнице Заједничке комисије
  2. Разматрање Предлогa закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине), у складу са чланом 110. Пословника Представничког дома и чланом 104. Пословника Дома народа
  3. Текућа питања